Nam châm là gì ? Định nghĩa của Nam châm

Nam châm là gì ? Định nghĩa của Nam châm

               

Định nghĩa khác của Nam châm là vật mà nó có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép non và đẩy các nam châm cùng cực, hút các nam châm khác cực. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sản sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật khác hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực (hoặc từ tính).

Nam châm, tiếng anh được gọi là Magnet.

Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng. Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó. Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu. Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam. Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại

Ngoài Nam châm tự nhiên thì hiện nay trên thực tế có rất nhiều loại nam châm khác, ví dụ như nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm vĩnh cửu, nam châm nâng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *