CÁCH PHA KEO POLYVINYL ACETATE-PVAC ĐẠT HIỂU QUẢ NHẤT

KEO BỒI GIẤY POLYVINYL ACETATE-PVAC

Keo được sử dụng đễ bồi giấy carton , giấy duplex ,..
Keo trên cở sở hệ nước ,thành phần chính là nhựa Polyvinyl Acetate
Tùy thuộc vào hàm lượng rắn polyvinyl Acetate mà tỷ lệ pha với nước của keo nhiều hay ít (tỷ lệ pha keo : nước ≥ 1 )
Trong ngành công nghiệp bao bì keo được sử dụng bồi thủ công bằng tay cho bồi các loại giấy carton ,giấy duplex ,, (keo có hàm lượng rắn từ 28-35% PVAC )
Với bồi bằng máy người ta sử dụng keo có hàm lượng PVAC cao ( keo có hàm lượng rắn từ 40-60% PVAC ) để đáp ứng nhu cầu về độ dính cao,thời gian khô nhanh và cứng giấy.

Sau đây là một số mã keo bồi giấy PVAC thông dụng để khách hàng tham khảo:

  • KEO BỒI GIẤY – KEO POLYVINYL ACETATE -PVAC 302

– Ngoại quan : dung dịch màu trắng sửa

– Hàm lượng rắn : 35 ± 2 %  PVAC

– Độ nhớt : 100.000-200.000 Cps / 25°c)

– Độ Ph : 4-5

– Tỷ lệ pha với nước : keo PVAC-302 : NƯỚC ≥ 1:1

– Quy cách bao bì : 20kg/thùng, 120kg/thùng , 200 kg /thùng
Sử dụng : bồi các loại giấy carton sóng , giấy duplex ,..
keo được bồi bằng tay hoạc bằng máy.


 

  • KEO BỒI GIẤY – KEO POLYVINYL ACETATE -PVAC 586H

– Ngoại quan : dung dịch màu trắng sửa

– Hàm lượng rắn : 60 ± 2 %  PVAC

– Độ nhớt : 100.000-200.000 Cps / 25°c)

– Độ Ph : 4-5

– Tỷ lệ pha với nước : keo PVAC-586H : NƯỚC ≥ 1:1

– Quy cách bao bì : 20kg/thùng, 120kg/thùng , 200 kg /thùng

Sử dụng : bồi các loại giấy carton sóng , giấy duplex ,..
keo được bồi bằng tay hoạc bằng máy.

  •  ​KEO BỒI GIẤY – KEO POLYVINYL ACETATE -PVAC 9212

– Ngoại quan : dung dịch màu trắng sửa

– Hàm lượng rắn : 45 ± 2 %  PVAC

– Độ nhớt : 100.000-200.000 Cps / 25°c)

– Độ Ph : 4-5

– Tỷ lệ pha với nước : keo PVAC-9212 : NƯỚC ≥ 1:1

– Quy cách bao bì : 20kg/thùng, 120kg/thùng , 200 kg /thùng

Sử dụng : bồi các loại giấy carton sóng , giấy duplex ,..
keo được bồi bằng tay hoạc bằng máy


Keo sữa ATM

  • KEO BỒI GIẤY – KEO POLYVINYL ACETATE -PVAC 315 

– Ngoại quan : dung dịch màu trắng sửa

– Hàm lượng rắn : 30 ± 2 %  PVAC

– Độ nhớt : 100.000-200.000 Cps / 25°c)

– Độ Ph : 4-5

– Tỷ lệ pha với nước : keo PVAC-315 : NƯỚC = 1:1

– Quy cách bao bì : 20kg/thùng, 120kg/thùng , 200 kg /thùng

Sử dụng : bồi các loại giấy carton sóng , giấy duplex ,..
keo được bồi bằng tay hoạc bằng máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *